Budva

Budva je černohorské město na pobřeží Jaderského moře. Budva patří mezi nejoblíbenější letoviska v černohorské části jadranského pobřeží. Na východ od města se táhne pás pobřeží v délce třiceti pěti kilometrů nazývaný Budvanská riviéra (Будванска ривијера, Budvanska rivijera, anglicky Budva riviera) na kterém je okolo dvaceti dvou kilometrů pláží. Budvanská riviéra platí za centrum turistického ruchu v Černé Hoře. Mezi nejznámější letoviska Budvanské riviéry patří Budva, Bečići, Miločer, Pržno, Rafailovići, Sveti Stefan a Petrovac na Moru.

Budva, Černá Hora

Budva

Samotná Budva leží v Budvanském zálivu (Budvanski zaliv) v centrální části černohorského pobřeží Jaderského moře. Naproti městu leží ostrov sv. Nikoly (Sveti Nikola). Staré Město leží na malém poloostrově (původně zřejmě ostrově), který vybíhá do vod Jadranu a je obtočeno hradbami postavenými Benátčany v patnáctémm století. Město mělo v roce 2010 13 331 obyvatel, celá obec (Opština Budva), jejímž je Budva centrem pak měla 19 218 obyvatel.

Podle četných archeologických nálezů patří Budva mezi nejstarší sídla založená na pobřeží Jaderského moře. první osídlení zde bylo zřejmě již v antické době, před dva a půl tisíce let před naším letopočtem, kdy se o první opevněné osídlení těchto míst postarali řečtí osadníci.